Home » Opleidingen » Niveau 4
  |  Inloggen
Informatie Wielertrainer 4 opleiding

Wil jij (potentiële) topsporters begeleiden? Dan is de Wielertrainer 4-opleiding iets voor jou.

Jij begeleidt talenten naar de top. Wat doet de Wielertrainer 4?

 

 • Scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotencieel van de sporters
 • Adviseert het bestuur over het voeren sporttechnische beleid en de doorstroom van sporters
 • Geeft training-op-maat (waaronder het uitwerken van een meerjarenplanning)
 • Coacht zijn of haar renners tijdens wedstrijden
 • Bevordert de competentieontwikkeling van overig kader
 • Stelt een begeleidingsteam samen en zorgt voor afstemming
 • Onderhoudt en initieert externe contacten

 

Opzet leertraject

De Wielertrainer 4-opleiding kent een aangepast structuur. Het doel van deze opzet is:

 • Creëren van meer structuur
 • Stimuleren van voortgang
 • Het vergroten van de samenhang van de lesstof met de opdrachten
 • Het stimuleren van de betrokkenheid tussen deelnemers en docenten

De opleiding is verdeeld in blokken die gerelateerd zijn aan de verschillende PvB's die je uitvoert. Als je alle PvB's succesvol hebt doorlopen ontvang je het diploma Wielertrainer 4. Let op: Bij een laag aantal cursisten wordt het opleidingsprogramma vervangen door het generieke TC-4 opleidingsprogramma van NOC*NSF.

 

Opleidingstraject

Onderstaande figuur geeft het opleidingstraject weer voor de Wielertrainer 4-opleiding

 

Praktijksituatie

Om de opdrachten behorende bij de WT 4-opleiding te kunnen uitvoeren moet je over een geschikte praktijksituatie beschikken. Zonder deze praktijksituatie is het niet mogelijk om aan deze opleiding deel te nemen. De praktijksituatie wordt getoetst tijdens het intakegesprek en moet voldoen aan de volgende voorwaaden:

 • Wegwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team, of wielervereniging die meedoet aan een KNWU-competitie in de categorie elite of beloften óf een wielervereniging met een ambitieuze juniorengroep waarvan de sporters behoren tot de eerste 50 van het KNWU regelmatigheidsklassement;
 • Mountainbiken: UCI of KNWU geregistreerd team;
 • Fietscrossen: UCI of KNWU geregistreerd team met minimaal deelname aan EK;
 • Baanwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team gericht op het baanwielrennen;
 • Veldrijden: UCI of KNWU geregistreerd team.

Het team dient uit minimaal 4 sporters te bestaan die ook het volledige opleidingstraject van de cursist doorlopen. Om tot het einde van het opleidingstraject over voldoende sporters te beschikken wordt sterk aangeraden te zorgen voor 6 tot 8 sporters.

De opdrachten dienen zoveel mogelijk in de eigen discipline uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de cursist op zoek naar een vergelijkbare situatie in een andere discipline /sport.

 

Proeven van bekwaamheid
De wielertrainer 4-opleiding bestaat uit de volgende proeven van bekwaamheid aangevuld met de wijze van toetsing per PvB:

 • Geven van trainingen – Portfolio- en praktijkbeoordeling
 • Coachen van wedstrijden – Portfolio- en praktijkbeoordeling
 • Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid – Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling
 • Bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader – Portfoliobeoordeling
 • Samenwerken begeleidingsteam – Portfoliobeoordeling
 • Scouten van sporters – (geen aparte toetsing)

 

Voorwaarde voor deelname

Om aan de opleiding Wielertrainer 4 te kunnen deelnemen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 18 jaar oud
 • Je beschikt over een WT 3 of WT A diploma
 • Je bent lid van de KNWU en/of NTFU
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in het geven van training aan renners bij een KNWU team/vereniging
 • Je hebt een goedgekeurde praktijksituatie binnen je vereniging

Aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald of je definitief wordt toegelaten tot de opleiding. vergeet niet om je CV, motivatiebrief, toelichting praktijksituatie, huidige jaarplan, ingevulde competentiescan WT 4 en inventarisatie van het begeleidingsteam/netwerk mee te nemen naar dit gesprek. De informatiebijeenkomst voor Wielertrainer 4 stond gepland op 1 mei 2017, 19.00 – 21.30 uur te Nieuwegein. Benieuwd naar de presentatie van die avond? Klik hier

 

 

Kosten

Opleidingskosten zijn inclusief bijeenkomsten, lesmateriaal, examens, maaltijden en overnachtingen. Per cursist € 3.000,-.

Wieleracademie en NTB vergoeden een deel van de kosten en bieden deze aan voor:
– Wieleracademie tarief 2017: € 2.000,-

 

Omdat de Wieleracademie daarop de urgentie van opgeleide wielertrainer 4 trainers ziet, geeft de Wieleracademie €1.000,- premie terug aan de cursist bij het slagen. Onder voorwaarde dat de cursist nog 2 jaar werkzaam zal zijn bij een KNWU vereniging/team. Hier tekent de cursist voor aanvang van de opleiding een overeenkomst voor. De cursist zal uiteindelijk €1000,- betalen voor de deelname aan de opleiding.  

 

Downloads

Kwalificatieprofiel Wielertrainer 4 KSS 2012

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 KSS 2012

Toetsreglement sport 2013

Opleidingsvoorwaarden

Inschrijven

 

Nadat de cursist is ingeschreven volgt er een intakegesprek met de beoogd leercoach. Deze intakegesprekken vinden plaats op 26 juni 2017, van 19:00 - 22:00 uur in het Huis van de Sport te Nieuwegein.

Tijdens het intakegesprek wordt de praktijksituatie beoordeeld en een inschatting van het persoonlijke leertraject gemaakt. Voorafgaande aan het intakegesprek levert de cursist de volgende documenten in:

 • CV + motivatie
 • Toelichting praktijksituatie
 • Huidige jaarplan
 • Ingevulde competentiescan WT-4 (ontvang je na inschrijving)
 • Inventarisatie begeleidingsteam/netwerk (ontvang je na inschrijving)

Pas na goedkeuring van de leercoach na het intakegesprek is de aanmelding voor de opleiding Wielertrainer 4 definitief.

* inschrijven kan tot uiterlijk 19 juni 2017